Uruchamiamy WIDEO-ROZMOWY w aplikacji WhatsApp

Miło nam poinformować, iż  NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o.
uruchamia WIDEO-ROZMOWY w aplikacji WhatsApp

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin w NZOZ „MD CARE”, chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i umożliwić naszym Pacjentom kontakt z najbliższymi.

WIDEO-ODWIEDZINY – połączenia do 15 minut

będą prowadzone w dniach:

 • poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 10:00-12:00
 • środy i czwartki w godzinach 15:00 – 17:00

Termin WIDEO-ODWIEDZIN można umówić pod wskazanym poniżej nr telefonu w dni robocze w godzinach 9:00-15:00

Kontakt – NZOZ „MD CARE” 1

+48 533 318 834

Kontakt – NZOZ „MD CARE” 2

+48 86 476 34 21

Pracownik NZOZ „MD CARE” odzwoni poprzez WhatsApp na podany numer telefonu zgodnie z ustaloną godziną połączenia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Instrukcją.

Regulamin
Regulamin i instrukcja
REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZIN dot. organizacji odwiedzin Pacjentów w NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o. za pomocą połączeń wideo.
 1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin w NZOZ „MD CARE” będą mogli kontaktować się z osobami uprawnionymi, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu za pośrednictwem łącza wideo (WIDEO-ROZMOWY). 2.Osobami uprawnionymi do korzystania z łącza wideo na warunkach określonych niniejszym Regulaminem są osoby, które Pacjent upoważnił w dokumentacji medycznej do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub do dostępu do jego dokumentacji medycznej. 3. Osoby uprawnione, zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z Pacjentem za pośrednictwem połączenia wideo, powinny umawiać termin WIDEO-ROZMOWY pod numery telefonu:
Kontakt nr 1    +48 533 318 834 Kontakt nr 2    +48 86 476 34 21 w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00
 1. WIDEO-ROZMOWY będą prowadzone w dniach:
poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 10:00-12:00 środy i czwartki w godzinach 15:00 – 17:00 5. Termin przeprowadzenia WIDEO-ROZMOWY ustala się według kolejności zgłoszeń. 6. Czas trwania jednej WIDEO-ROZMOWY – połączenie maksymalnie do 15 minut. 7. Pacjent będzie uczestniczył w WIDEO-ROZMOWIE przy użyciu urządzenia mobilnego tj.  telefonu/tabletu, należącego do NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o. 8. Delegowany pracownik będzie udzielał Pacjentowi pomocy i asysty w niezbędnym zakresie, związanej z realizacją WIDEO-ROZMOWY, tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji. 9. Osoby uprawnione powinny uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego w kamerę. 10. Po rozpoczęciu połączenia osoba przystępująca do udziału w WIDEO-ROZMOWIE, powinna przedstawić do kamery dowód tożsamości lub inny dokument w sposób umożliwiający ustalenie danych osobowych, niezbędnych do ustalenia uprawnienia w rozumieniu pkt. 2 do udziału w WIDEO-ROZMOWIE. 11. W przypadku wątpliwości co do tożsamości uprawnionego, połączenie niezwłocznie zostanie przerwane. 12. NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o. w Dworakach -Staśkach nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy Pacjentem, a osobą uprawnioną. 13. Realizacja WIDEO-ROZMOWY, wymiana informacji pomiędzy Pacjentem, a osobą uprawnioną powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności Pacjenta. 14. Nie dopuszcza się utrwalania WIDEO-ROZMOWY na żadnym nośniku. 15. Przed realizacją WIDEO-ROZMOWY, osoba uprawniona/osoby uprawnione, powinna/y potwierdzić pracownikowi NZOZ „MD CARE”, że zapoznała/y się z niniejszym Regulaminem i akceptuje/ą jego warunki. 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2020 r.   Instrukcja: Pobierz oraz zainstaluj program do wideo-rozmów Whatsapp Oprogramowanie dostępne w linku  https://www.whatsapp.com/download/ bądź pobierz ze sklepu Google Play w smartphonie lub tablecie.
 • Umów wideo-rozmowę telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonu w dni robocze od 9:00 do 15:00, podając swój numer telefonu pracownikowi NZOZ „MD CARE”, na który został zarejestrowany WhatsApp.
 • Sprawdź czy Twój komputer/telefon/tablet spełnia podstawowe wymagania opisane poniżej.
 • Uruchom WhatsApp, poczekaj na połączenie z NZOZ „MD CARE”.
 • Po odebraniu rozmowy pamiętaj, by wybrać ikonę kamery aby włączyć wideo.
 • Nasi pracownicy dzwonią do rodzin Pacjentów zgodnie z harmonogramem wcześniej ustalonych wideo-rozmów.
Wymagania sprzętowe:
 • Komputer/telefon/tablet z dostępem do Internetu
 • mikrofon
 • kamera

Zapraszamy do WIDEO-ODWIEDZIN !