Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład Rehabilitacyjny

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy "Podlasie" działający w ramach naszego Centrum Rehabilitacji i Adaptacji jest przeznaczony dla osób, które ze względu na niski stopień samodzielności niezależny od przyczyn, które go wywołały potrzebują stacjonarnej, całodobowej opieki.

Na podstawie umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ sprawujemy opiekę nad dziećmi, które ze względu na przebieg choroby zasadniczej wymagają oddechu zastępczego z respiratora lub wspomagania oddychania.

Zapraszamy do udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla osób po przebytych udarach i innych schorzeniach neurologicznych, wypadkach komunikacyjnych, złamaniach, w inny sposób pozbawionych sprawności ruchowej lub psychicznej.

Brak aktualności.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc w przywróceniu mi Mamy do życia, normalnego życia, za przyjmowanie mnie minimum 2 razy w tygodniu z uśmiechem i sympatią, wspomaganie słowem, uśmiechem i dawaniem rad, przepełnionych nadzieją, że wszystko będzie dobrze ... więcej

Robert Andrejczuk
NZOZ MD CARE Sp. z o.o.
Dworaki Staśki 46
18-218 Sokoły
tel./fax 86 476 34 21, 86 476 34 20 księgowość tel. 85 740 98 08